Aandachtspunten

Om het spelplezier van alle clubleden te garanderen willen wij volgende punten eventjes toelichten.

  • Voor de jeugdspelers voorzien we begeleiding op woensdag en is het gewenst voor de goede gang van zaken dat de ouders de zaal verlaten gedurende de activiteit.

Ieder lid wil uiteraard zoveel mogelijk gebruik maken van de aangeboden speelmogelijkheden. Gelieve daarom het volgende in acht te nemen.

  • Indien alle terreinen bezet zijn en er nog wachtenden aan de kant zitten, zich dan te beperken tot het dubbelspel zodat er zoveel mogelijk leden kunnen spelen.
  • Indien er een maximale bezetting (dubbelspelen) van de terreinen is en er nog wachtenden zijn, zich tot één set te beperken en beurtelings te spelen.

Via mail wordt je op de hoogte gehouden van de beschikbaarheid van de sporthallen. Deze kunnen om welke reden dan ook soms niet beschikbaar zijn: officiële vakantiedagen, vakantieperiode- (half juli / half augustus), volleybalcompetities …..